Monday, 4 October 2010

ISTQB Advanced level Certificate

Sain luvan esimieheltäni osallistua ISTQB Advanced level Certificate - Test manager -koulutukseen. Se on FC sovelton järjestämä kurssi, jolla korvataan ”vanhan mallinen” ISEB sertifiointikoulutus. Edellisestä sertifikaattikokeestani (Foundation level) on noin vuosi aikaa. Sen jälkeen olen kovasti miettinyt sertifioinnin hyötyjä ja haittoja. Tämän kurssin tarkoitus on siis valmentaa sertifikaattikokeeseen. Kokeen voi tietenkin ottaa ilman kurssiakin ja moni varmasti tekeekin niin, jos joutuu vaikkapa kustantamaan itse koko sertifikaatin. Kun alempana puhun kurssista tai sertifikaatista, tarkoitan siis sertifikaattiin valmistavaa kurssia sekä siihen liittyvää koetta. Kun puhun puhtaasti sertifikaatin hankkimisesta, niin on aivan sama onko käynyt kurssin vai ei, kunhan saa paperin kouraan.

Mitä tämä sertifikaatti tuo minulle? Mitä minä saan siitä ammatillisella tasolla? Miten yritykseni hyötyy sertifioinnistani? Miten tulevaisuuteni muuttuu paremmaksi, jos hankin sertifioinnin? Miten tämä sertifikaattikokeeseen valmistava kurssi hyödyntää minua? Kysymyksiä on monia ja aina vastaus ei ole tällaisen tutkivan ja ekstrovertin testaajan mieleen.

Mitä siis yrityksemme hyötyy siitä, että joku sertifioi itsensä testauspäälliköksi? Ensin ajattelen, että ei juuri mitään, sehän on vain sertifikaatti. Miten yritys voisi hyötyä siitä, että joku sen työntekijä menee kurssille, joka saattaa olla yrityksen maksama (eikä halpa) ja saattaa johtaa vielä tuon sertifikaatin hankkineen henkilön palkkatason tarkastamiseen? Sehän on kaikki yritykseltä pois! ajattelen. Kannattaako siis vain kannustaa työntekijöitään hankkimaan sertifikaatti omatoimisesti, jolloin yrityksen ei tarvitse kustantaa kalliita kursseja?

Miten sertifiointi näkyy yrityksillä? Näkyykö se mitenkään millään yrityksen osa-alueella, jos työntekijä on sertifioitu? Todellisuudessa työntekijän sertifioinnista on suuri hyöty yritykselle kokonaisuudessa. Pelkkä sertifikaatti on sinänsä yritystasolla jo suuri saavutus. Kilpailuasemassa voimme tuoda esiin, että "meillä on käytössämme ISTQB sertifioitu testaustiimi ja testauspäälliköt", jolla voidaan myydä parempaa laatua. Tämä voi olla yrityksen imagolle myös tärkeä, koska saadaan joku joka todella tietää testausalan standardit ja perusperiaatteet. Joku asiakas voi antaa sertifioidun testaustiimin vaatimukseksi kaupan tekemiseksi. Voidaanhan esim. Microsoftin sertifikaatteja pitää pakollisina tiettyjen asioiden saavuttamiseksi, niin miksi ei sertifioitu testaus voi olla kaupanteon peruste.

Toinen näkökulma yritystasolla on puhdas taito. Miten yksittäisen henkilön taito ja teitämys vaikuttaa yritystasolla? ajattelen. Kun yrityksessa hankitaan lisää tietoa/taitoa se kasvattaa yrityksen "taitopääomaa". Se taito, mikä ei alunperin ollut yrityksessä, piti ehkä hankkia alihankintana tai sitten toteuttaa ko. toiminta niillä taidoilla mitä yrityksessä on, eikä se välttämättä aina tuo haluttua tulosta. Kun saadaan parempi tieto-/taitotaso, voidaan ottaa uudenlaisia asioita huomioon yritystasolla ja pystytään suoriutumaan sellaisista vaatimuksista, joita ei aiemmin kyetty täyttämään. Sertifikaattikoulutus tukee tätä taidon hankkimista ja sertifikaatti itse on todistus näiden taitojen hallitsemisesta. Tuleeko siis taitoa, jos kurssilla ainoastaa pyritään siihen, että kokelas läpäisee kokeen? Onko kurssin anti rahasijoituksen arvoinen, jos henkilö ei läpäpise koetta? Näitä on syytä miettiä sertifointia ja koulutusta harkittaessa.

Kolmas näkökulma on sekä yritys- että henkilökohtaisella tasolla. Testaustapahtumissa luodaan aina kontakteja. Muiden tietoisuus yrityksestä leviää ja sertifiointikoulutukseen osallistuva henkilö tutustuu muiden yritysten testaushenkilöihin. Tämä voi johtaa yhteistyöhön, ajatustenvaihtoon tai alihankintaan ynnä muuhun, mikä tulevaisuudessa auttaa molempia yrityksiä.

Eli yritystasolla sertifiointi voi hyödyttää kolmella tasolla: imago, taito ja kontaktit.

Huonoja puolia sertifioinnista voi myöskin tulla. Yrityksen imago saattaa muuttua sertifioinnin kautta kankeaksi tietyissä ammattipiireissä ja kaupan syntyminen tämänkaltaisiin asiakkuuksiin voi muuttua hankalammaksi. Lisäksi setifiointi saattaa johtaa kankeaan prosessimalliin, johon tukeudutaan sen takia, että "se on yritysstandardien mukainen". Nämä ovat kuitenkin olettamuksia eivätkä aina paikkaansapitäviä. Prosessit voivat olla ketteriä ja kevyitä (en määrittele tässä tarkemmin, mikä on ketterä ja mikä kevyt), vaikka ne pohjautuisivatkin testausalan standardeihin.

-

Henkilökohtaisella tasolla sertifikaatti voi olla hieman vaikeampi istuttaa hyötyihin ja haittoihin. Haittana saattaa olla "siiloutuminen" ja ajatusten suuntautuminen tiettyyn malliin. Sertifiointi saattaa aiheuttaa sen, että henkilö ajattelee asiat niin kuin ne on valmiiksi hänelle pureskeltu testaus standardeissa. Sertifioimattomuus saattaa kuitenkin säilyttää ajattelun tuoreuden ja oivaltavuuden. Tämä saattaa kuitenkin johtaa "pyörän keksimiseen uudelleen". Mielestäni ISTQB sertifikaatti ja sen omistaminen tulee ottaa oppimisena suuntautumisen sijaan. Voidaanko siis säilyttää tuoreus ja samalla saada mahdollisuus noudattaa standardeja? ajattelen. Voinko olla täysin irrallaan sertifikaatin tuomista ajatusmallien rajoitteista (onko niitä edes?) ja pakotteista, mutta samalla tuntea standardit ja termistön sertifikaattitasolla? Onko valtavirta paha asia? Onko ”vastavirta” hyvä asia?

Mitä siis hyötyy jos hankkii sertifikaatin? Mitä haittaa siitä saattaa koitua? Suoranainen hyöty henkilökohtaisella tasolla on tietämysken kasvattaminen. Tämä siis vain siinä tapauksessa, jos hankkii tietoa itse ennen koetta tai osallistuu kurssille. Jos tietää jo "kaiken" ennen koetta, niin tiedon kasvu ei ole relevannti peruste sertifikaatin hankkimiselle. Haittoja saatta olla rahallisia, jos joutuu kustantamaan setrifioinnin itse varsinkin, jos joutuu useasti uusimaan kokeen.

Miten sertifiointi hyödyttää uraa? Kuinka se voi vahvistaa/heikentää asemaani yrityksessä? Sertifiointi tuo tiettyä vakautta yrityksessä. Se kertoo päättäjille että sinä osaat tietyt asiat ja sinulla on dokumentti siitä todisteena. Jos se on vielä testausalan standardien mukainen sertifikaatti, sen painoarvo on suuri. En puutu tässä vaihtoehtoisten sertifikaattien arvoon, sillä en tunne näitä muita kovin hyvin. Kuitenkin sertifikaatti varmasti vahvistaa asemaa yrityksessä. Aseman heikkeneminen saattaa olla ajankohtainen ainoastaan, jos ei pysty jokapäiväisessä työssään nousemaan sertifikaatin vaatimalle tasolle. Tämä tarkoittaa siis riman nousemista. Sertifioidun henkilön tulee näyttää, että todellisuudessa täyttää sertifikaatin asettamat odotukset. Sertifointi hyödyttää uraa pitkällä tähtäimellä myös henkilökohtaisena markkinointikeinona. Se voi olla pääsylippu paikkoihin, joihin ilman sertifikaattia ei pääse. Työnhaussa sertifikaatti on varma keino näyttää taito ja osaaminen. En tässä paneudu enempää rekrytoinnin ja sertifioinnin etuihin ja hasasteisiin, mutta mainittakoon, että sertifikaatti on rekrytoinnissa kaksiteräinen miekka, sillä se saattaa leimata sinut tiettyyn muottiin mahtuvaksi testaajaksi kun taas sertifioimaton saattaa näyttää raikkaammalta ja ajatuksiltaan tuoreemmalta kuin sertifioitu. Ja kuten yritystasollakin, kontaktit ovat yksi testaustapaamisten suola. Tämä hyödyttää sekä tämänhetkistä tilannetta että tulavaisuutta uusien mahdollisten työpaikkojen "tiedustelussa" ym.

Miten saan siis kaiken hyödyn irti sertifikaattikoulutuksesta ja itse sertifikaatin mahdollisesta hankkimisesta (en tietenkään tiedä pääsenkö kokeesta läpi vielä tässä vaiheessa)? Pyrin ainakin luomaan mahdollisimman paljon suhteita testaushenkisiin kollegoihin koulutustilauudessa ja tuomaan yritystämme julki mahdollisimman monessa käänteessä. Lisäksi yritän kyseenalaistaa omia ajatusmallejani tätä ISTQB:n mallia vasten ja toisinpäin, jolloin en menetä tuoreutta ja oivaltavuutta, jonka olen saavuttanut tutkivan testauksen saralla. Mitä enemmän kyseenalaistan kuulemian oppeja, sitä paremmin opin asiat. Saan uusia näkökulmia jo tiedossani oleviin asioihin ja nämä uudet asiat saavat ehkä sijan mielessäni hyväksitodettuina taitoina.

Mita ajatuksia muilla on sertifioinnista sekä testausalalla että IT-alalla yleensä?

3 comments:

 1. Kommentoin pikaisesti tähän, vaikkakin on säälittävää kommentoida itse itseään. (Vink vink, ihmiset! Olenko minä ainoa, jolla on mielipide?) Tämä ja ilmeisesti kaikki muutkin koulutukset, jotka koskevat sertifikaattia, tähtäävät ainoastaan kokeen läpäisemiseen. Kurssin tarkoitus ei ole kasvattaa tietopääomaa vaan saada kokelas kokeesta läpi ja takaisin töihin. Kokeessa kun tulee unohtaa kaikki mitä tosimaailmassa testaus on ja kertoa vain se, mitä kirjaan on kirjoitettu. Eli koe mittaa juurikin vain sitä kuinka hyvin pystyt ulkoalukemaan materiaalin mahdollisimman nopeasti... Tämä hyvin pitkälti murskasi fantasiani sertifikaattikoulutuksista.

  ReplyDelete
 2. Vielä kommenttina, että koulutuksen ansiosta minäkin sain sertifikaatin. En vaan ole sitä kovin ylpeänä kantanut. Roikkuu seinällä muiden papereiden joukossa... Ehkä pitäisi taas päivittää tätä blogia, että saisi ajantasaisia ajatuksia ilhmisille luettavaksi.

  ReplyDelete
 3. Moi Pekka,

  Onneksi luin kommenttisi ennen kuin aloin kirjoittamaan vastaustani.

  Jos nyt oikein ymmärrän, sinulla on ollut vielä lokakuun alussa 2010 käsitys, jonka varmasti moni johtaja/sourcingin/tjsp. henkilö jakaa. Sitten jälkikäteen olet huomannut enemmän ongelmia ja ns. vaihdoit kelkkaa. Korjaa toki, jos olen väärässä.

  Kysymys siis sinulle: oletko aktiivinen sertifikaattien/sertifioinnin vastustaja (ohjelmistotestauksessa) ja käytkö asiasta keskustelua esim. F-Securen testauksesta päättävien tahojen kanssa? Olisin mielelläni kuullut sinun kokemuksiasi tällaisista keskusteluista, koska omassa viitekehyksessäni en juurikaan halua väitellä kovasanaisesti asiakkaiden kanssa. En edes metriikoista, jos ne eivät ole testauksen tiellä. :-)

  Olen itse juuri muuten kirjoittamassa ISTQB:stä blogausta, kun huomasin pieniä lieveilmiöitä netissä sen jälkeen, kun kirjoitin hieman pelkistetyn "ISTQB kills people" -väitteen. Saa nähdä koska se on valmis. Ehkä sen jälkeen olisi aika minunkin julkaista kirjoituksiani eikä vain pitää koneella omana ilona. :D

  Mukavaa tammikuun loppua!


  Terveisin,
  Jari

  ReplyDelete