Tuesday, 12 April 2011

Murdering your darlings

eli "kullanmurujen murhaaminen"

Olen innokas miniatyyrifiguuri- ja peliharrastaja. Luen mielelläni alan julkaisuja. Tilaan White Dwarf -nimistä miniatyyrilehteä, jossa eräs tuon alan konkari kirjoittaa artikkeleita milloin mistäkin aiheesta. Tuon artikkelisarjan nimi on "Standard bearer" ja sitä kirjoittaa Jervis Johnson, kymmeniä vuosia miniatyyripelien maailmaa luonut ja tutkinut veteraani. Hän kirjoitti huhtikuun artikkelissaan (White Dwarf 376, April 2011) mantroista, joita hän viljelee töissä ja työn ulkopuolella. Eräs mantra oli "Murdering your darlings" eli "kullanmurujen murhaaminen".

"Murdering your darlings" tarkoittaa käytännössä sitä, että jos teet jotakin, josta olet erityisen ylpeä ja pidät sitä nokkelana tai nerokkaana; yliviivaa se ja tee se uudelleen. Suurin osa asioista, joista olemme erityisen ylpeitä eivät todellisuudessa ole muuta kuin oman itsetuntomme kohottamista eikä tuo tekele vie sitä todellista asiaa eteenpäin. Jervis kirjoittaa (vapaasti käänneetynä):
"jos kirjoitat huikein sanankääntein nokkelan lausahduksen, se todennäköisesti on olemassa vain sen takia että tuntisit itsesi nokkelaksi".
Sillä ei pyritä muokkaamaan asioita muokkamisen tähden vaan pyritää luomaan yksinkertaisin mahdollinen tuote, jolla asiaa voidaan viedä eteenpäin. Kun huomaat tehneesi jotakin, josta olet äärimmäisen ylpeä, sinun tulee miettiä kyseinen asia uudelleen ja tarkastella, viekö tuo tekele kohti sitä päämäärää johon olet pyrkimässä. Jos ei, niin "kullanmuru hengiltä".

Tämä teksti on tuon murhaamisen tulos. Jotta pystyn kirjoittamaan hyvän testin, minun täytyy päättää mistä kirjoitan ja miksi kirjoitan. Päämääränä on luoda laatua parantava ajatusmalli. Mistä pitää lähteä liikkeelle?

Lähtökohta on se, että itseään ylentävästi kirjoitettu tekninen teksti ei palvele ketään eikä se vie tavoitteeseen. Tämä laadunparantaminen ei kuitenkaan koske pelkästään teknistä kirjoittamista vaan kaikkea julkaistavaa asiaa. Se pätee sekä ohjelmistokoodiin, testitapauksiin, raportteihin, itse sovellukseen, järjestelmiin, patsaisiin, taloihin, yms. Käytännössä "kullanmurujen murhaaminen" pätee kaikkeen mitä voi tehdä. Lähtökohdan ja tavoitteen välillä tulee olla suora viiva ja kaikki tuon viivan ulkopuolella oleva turhaa informaatiota. Jokainen palanen tulee siis arvioida, jotta voidaan tietää palveleeko tuo kyseinen asia lopputulemaa. Jos näin ei ole, se heikentää laatua.
Onko kyseinen asia välttämätön lopputuleman kannalta? Mitkä ovat kaikessa yksinkertaisuudessaan ne asiat, jotka tarvitsee tietää, tehdä, ratkaista, jne, jotta päästään päämäärään? Kuinka voidaan tehdä mahdollisimman tehokasta työtä, jotta voidaan saavuttaa parasta mahdollista laatua.

Kun nämä vähimmäisvaatimukset on löydetty, tulee jokaiseen vaatimukseen luoda sisältö, joka palvelee ainoastaan tuota tarkoitusta. Jos se täyttää tuon määrityksen, se vie kohti päämäärää. Jos tuo sisältö on lisäksi jotain muuta kuin pelkkää eteenpäinvievää informaatiota tms., se tulee muokata sellaiseksi, että se ei sisällä muuta. Eli otetaan punakynä käteen ja vedetään yli ne asiat jotka eivät täysin ja kokonaisuudessaan vie kohti lopputulemaa. Kun päämäärä on kaikkien näiden kullanmurujen murhaamisen jälkeen saavutettu, lopputulema on laadukkain ja tehokkain, mitä voi olla. Kaiken sisällön tulee palvella lopputulemaa ja tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Näin päästään korkeimpaan mahdolliseen laatuun.

Tämä on siis mahdollista kysymällä kaikessa tekemisessä "Mitä haluan saavuttaa?" ja "Viekö tämä tuotos minua lähemmäs valittua päämäärää?". Tämä pätee myös testaamiseen.

Testaus on kustannustehokkuusmielessä äärimmäisen huonoa - testaus ei tuota mitään, mistä voisi saada rahaa. Sen tähden testauksen tehokkuus on äärimmäisen tärkeää, jotta se asia, mitä testauksella pyritään saavuttamaan, saataisiin mahdollisimman kustannustehokkaasti saavutettua ja työn laatu olisi korkeinta mahdollista. Tämä ei tarkoita ylilaatua, koska se jos jokin on rahan hukkaan heittämistä. Työn tarkoituksen tulee palvella tarvetta niin, että voidaan saavuttaa haluttu tulos niin tehokkaasti kuin mahdollista.

Kun otetaan "kullanmurujen murhaaminen" käytäntöön vaikka testitapauksia luodessa, pystytään luomaan tehokkaasti selkeitä ja laadukkaita testitapauksia, jotka palvelevat tarkoitusta. Niiden tarkoitus ei ole kasvattaa testitapauksen kirjoittajan egoa tai statusta tiimissään. Paras testitapaus on sellainen, että päämäärään päästään suorinta reittiä tehokkaasti ja laadukkaasti.

Eli nyt jokainen tulostaa itselleen A4-kokoisen muistilapun "TODO: Murder your darlings!" ja odota, että joku tulee ihmettelemään, että oletko ajatellut käydä työterveydessä kertomassa näistä murha-aikestasi... ;)

No comments:

Post a Comment