Monday, 5 July 2010

Kuinka haastattelen uutta testaajaa?

Olen huomenna joutumassa tulikokeeseen saralla, josta minulla ei ole minkäänlaista kokemusta: joudun haastattelemaan kahta mahdollista testaajaa ja valitsemaan heistä pätevämmän (tai ehdottamaan molempia mukaan, jos molemmat ovat järkevä ottaa mukaan).

Nyt minun pitäisi yrittää löytää ne kysymykset, millä saan kaivettua tarvittavan testausosaamisesta kertovan tiedon. Koska en muualta löytänyt informaatiota (suomeksi) kuinka testaajia kannattaa haastatella, kirjoitan siitä pienen muistion tänne.

Ensimmäiseksi haastateltavan tulisi omin sanoin kertoa omasta testauskokemuksestaan. Tässä tulisi tulla ilmi seuraavaa:
- projektimallit (SCRUM, Waterfall, jne)
- testaustasot (yksikkötestaaja, systeemitestaaja)
- tekniikat (manuaalinen, automaatio, suorituskyky)
- metodit (tutkiva, kokemuspohjainen, testitapauspohjainen)

Jos hakija ei itse huomaa kertoa näitä asioita, häneltä voi kysyä näitä asioita.

Lisäksi on hyödyllistä tiedustella seuraavia asioita (riippuen mahdollisesta tulevasta roolista):
- testaustyökalut (mitä ja miten on käyttänyt, minkälaisissa ympäristöissä)
- testauksen suunnittelukokemus (testitapaukset, -suunnitelmat, automaatioarkkitehtuurit)
- koodauskokemus (skriptaus, valkolaatikkotestaus)
- testauksen hallinta (raportointi, jne)

Jos hakijalla on olemassa testausta tukevaa koulutusta, sitä voi tiedustella, jos se ei ole tullut ilmi. Lisäksi mahdolliset sertifikaatit ja todistukset testausalalta (ja IT-alalta yleensä) tulee tiedustella. Lisäksi kaikki mahdolliset esimerkit luoduista testitapauksista ja/tai testiskripteistä ovat hyviä kertomaan taidoista.

Jos hankitaan testausryhmän jäsentä ryhmään, jossa painotetaan erilaisuutta testaustaidoissa, -kokemusessa ja -näkökulmissa, täytyy haastattelija pystyä arvioimaan testaajan sopeutuminen testauryhmään ns. kovien kykyjen lisäksi. Testaus on ennen kaikkea sosiaalinen prosessi, jossa testaajan tulee voida antaa kritiikkiä kehittäjille. Tästä jöhtuen hyvät kirjalliset ja suulliset taidot (käytettävillä kielillä) ovat tärkeät.

Näiden lisäksi voidaan tutkia erikoisosaamiseen liittyviä asioita lyhyillä kokeilla esim. testitapaussuunnitelijalle: "Muodosta kaksikymmentä testitapausta MS-Wordin fontti näytöltä."

No comments:

Post a Comment